Drinks

Showing all 5 results

Ice Tea

Mago / lemon / Peach

$4.50

Mango Lassi

$4.00

Soft Drinks

Coke / Diet Coke / Coke No Sugar/ lemonade / Pepsi / Fanta / Sprite/ Sunkist / Solo I Water bottle

$2.50

Soft Drinks (1.25 It ) Bottle

Coke I Fanta / Sprite / Coke Diet/ Coke No sugar

$5.00